Jouw traject

Stel: je gaat met ons in zee. Wat mag je dan verwachten?

Eén: peace of mind

Rood3 pakt jouw project aan op jouw ritme. Je kunt ons inschakelen zoals je dat zelf wenst:

  • voor een totaalaanpak van je interieurinrichting, van het ontwerp tot en met de uitvoering.
  • maar evengoed voor een make-over van één bepaalde ruimte.
  • om je gevel een hedendaagse look te geven.
  • je buitenomgeving visueel aan te pakken.
  • of zelfs om je nieuwe woning te ontwerpen vanaf nul.

 

Hoe dan ook krijg je er altijd goed advies op maat bij qua indeling, esthetiek en materiaalkeuze. En jij bepaalt het tempo: we geven gas als je dat wenst. Of we pakken het in fases aan, als je dat liever hebt.

Twee: een gestructureerd traject

We gaan samen een weg afleggen die leidt tot een eindresultaat dat helemaal naar je zin is. En tijdens dat traject staan wij constant aan je zijde.

In grote lijnen mag je drie fases verwachten, als je verkiest dat wij ook de uitvoering voor je coördineren. Je kan ook opteren voor alleen het ontwerp en het vanaf dan zelf in handen nemen. Jij kiest, dat spreekt vanzelf.

Fase 1: het ontwerp

Wat nog méér vanzelf spreekt, is dat we eerst kennismaken. We willen graag horen wat jij te vertellen hebt, wie je bent, wat je mooi vindt en wat niet. En uiteraard willen we graag de opdracht helder in beeld brengen: wat zijn jouw wensen en verwachtingen?

het schetsontwerp

Met de info die we zo van jou krijgen, kunnen wij dan aan de slag. We maken een eerste schetsontwerp dat vanaf het begin al rekening houdt met een aantal grote parameters: smaak, budget, stijl, materialen, functionaliteit, indeling, ergonomie…

Je mag in deze fase een ruwe schets verwachten waarin we de indeling (plattegrond) en enkele zichten hebben uitgewerkt.

Daarnaast maken we ook een globale kostenraming op in functie van de oppervlaktes en de in te richten ruimtes.

En dan zitten we weer samen om te zien of dit ontwerp aansluit bij jullie verwachtingen en we sturen bij waar nodig. (We zijn altijd gewapend met een potlood.)

het voorontwerp

Op basis van het schetsontwerp maken we dan een tussentijdse tekening op. Het voorontwerp, zeg maar. Zo’n voorontwerp ligt tussen de schets en het finale ontwerp in. Het zijn tekeningen waarin de grondplannen en de aanzichten fijner zijn uitgewerkt. We maken ook een verlichtingsplan op en aan de hand van een moodboard stellen we mogelijke kleuren en materialen voor. Finaal gieten we alles in een straffe 3D-visualisatie die je als het ware de afgewerkte ruimte toont. Je kunt er zelfs doorheen ‘wandelen’.

We bespreken dit alles uitvoerig met je, en na deze stap kunnen we je een nog realistischere inschatting van de (bouw)kosten geven. Waar nodig passen we het ontwerp uiteraard nog aan het budget aan.

En we overleggen vaak ook met externe adviseurs om er zeker van te zijn dat alles bouwkundig en installatie-technisch helemaal haalbaar is.

slotontwerp

Wanneer alles dan goed zit, bezorgen we je een definitief ontwerp met alles erop en eraan.

Fase 2: de voorbereiding

In deze fase maken we het uitvoeringsdossier op. Het ontwerp wordt omgezet naar werkplannen en meetstaten, zodat een vakman ermee aan de slag kan.

Werkplannen zijn gedetailleerde tekeningen waarop afmetingen en hoeveelheden terug te vinden zijn. En ook de posities van bijvoorbeeld sanitaire leidingen en elektriciteit. Kortom: de technische details.

De meetstaat is het document waarin gebruikte materialen en hoeveelheden en de manier van uitvoering tot in de puntjes beschreven worden.

Hier mag je ook eventuele plannen van externe studiebureaus (bv de ingenieur) verwachten. Denk aan de stabiliteitsstudie het bodemonderzoek, enzovoort. Alles wat van toepassing is.

Fase 3: de uitvoering

Als je Rood3 ook inschakelt om de uitvoering voor je te coördineren, dan gaan we het volgende voor je doen, zodat jij je geen enkele zorg hoeft te maken…

de juiste vakmannen selecteren

Met de documenten van het uitvoeringsdossier organiseren we nu een prijsaanvraag of aanbesteding. We schrijven verschillende vakmannen aan met de vraag om hun beste prijs voor te stellen voor het project, en we willen natuurlijk ook weten of ze het binnen de gevraagde termijn kunnen uitvoeren.

Zodra alle offertes binnen zijn, maken we een prijsvergelijking op. Dat geeft een duidelijk beeld van de kostprijs per vakman.

Rood3 beschikt zelf over een uitgebreid netwerk van erkende vakmannen waarmee we al jaren heel succesvol samenwerken. Mensen die met ons en met jou meedenken om zo tot het allerbeste resultaat te komen.

Maar: het staat jou als klant uiteraard helemaal vrij om zelf vakmensen aan te brengen.

de opvolging

Zodra de werken zijn gestart, vindt wekelijks een werfvergadering met de aannemer plaats. Zo kunnen we er zeker van zijn dat er wel degelijk naar bouwplanning en tekening wordt gewerkt. En doen er zich onverwachte situaties voor, dan helpen we die op te lossen.

Na elke werfvergadering maken we een werfverslag op dat we naar alle betrokken partijen sturen. Dus ook naar jou. En natuurlijk mag je ons altijd vragen stellen als iets onduidelijk is.

Tijdens de hele uitvoeringsfase controleren wij ook de termijnrekeningen en de vorderingsstaten van de aannemers. (Een vorderingsstaat is een document dat de uitgevoerde werken omschrijft die de aannemer wenst te factureren.)

de oplevering

Wanneer de werken dan helemaal zijn uitgevoerd, breekt een plechtig moment aan: de oplevering. Dan gaan we met de aannemer alles ter plekke in detail en met eigen ogen bekijken. We controleren dus nog een laatste keer of de werken correct en volgens de plannen zijn uitgevoerd.

Rood3 interieurontwerp, eetkamer, op maat gemaakte eettafel van natuursteen, Zwevend meubel met glanzende afwerking, donker parketEn dan maken we het ‘proces-verbaal van oplevering’ op en bepalen we de termijn waarbinnen de aannemer nog eventuele werkpunten moet uitvoeren.

Zo komen we op het einde van jouw traject. Wat is begonnen met een ruwe schets, staat er nu. Helemaal kant en klaar voor jou.

Je kunt er nu echt van gaan genieten.